Đăng ký Đăng nhập Forum

Yoga Ananda Hanoi tuyển sinh lớp Yoga bầu

Yoga Ananda Hanoi tuyển sinh lớp Yoga bầu

Những ai đã đến với Yoga đều biết tác dụng tuyệt vời của Yoga đối với con người. Đây là một khoa học về sự rèn…

Bảng giá và thông tin khuyến mại

Bảng giá và thông tin khuyến mại

Ghi chú: Thẻ tập và Giá trị khuyến mại của Thẻ tập không được quy đổi thành tiền mặt. Học viên là người cao tuổi…

Lịch tổng hợp

Lịch tổng hợp

Yoga Ananda Hanoi liên tục tuyển sinh các lớp Yoga cơ bản tại 12 Đặng Tiến Đông                                           (tầng 3, siêu thị Minh  Hoa): Lớp…

Lịch khai giảng tháng 5/2017 tại địa điểm 12 Đặng Tiến Đông

Lịch khai giảng tháng 5/2017 tại địa điểm 12 Đặng Tiến Đông

 Lịch khai giảng tháng 5/2017 – 12 Đặng Tiến Đông Tuyển sinh các lớp Yoga cơ bản tại Yoga Ananda Hanoi 12 Đặng Tiến Đông…

Lịch khai giảng đầu tháng 5/2017 tại địa điểm 22 Thành Công

Lịch khai giảng đầu tháng 5/2017 tại địa điểm 22 Thành Công

                     Lịch khai giảng tại 22 Thành Công Yoga Ananda Hanoi tuyển sinh các lớp Yoga…

Lịch khai giảng tháng 4/2017 tại địa điểm 12 Đặng Tiến Đông

Lịch khai giảng  tháng 4/2017 tại địa điểm 12 Đặng Tiến Đông

Lịch khai giảng  tháng 4/2017 – 12 Đặng Tiến Đông Liên tục tuyển sinh các lớp Yoga cơ bản tại Yoga Ananda Hanoi 12 Đặng…

Lịch khai giảng tháng 4/2017 tại địa điểm 22 Thành Công

Lịch khai giảng tháng 4/2017 tại địa điểm 22 Thành Công

                         Lịch khai giảng tại 22 Thành Công Yoga Ananda Hanoi tuyển sinh các…

Lịch tổng hợp

Lịch tổng hợp

Tuyển sinh các lớp Yoga cơ bản tại Yoga Ananda Hanoi 12 Đặng Tiến Đông (tầng 3, siêu thị Minh Hoa): Lớp cơ bản 5h30…

Bản quyền © 2015 thuộc về Trung tâm Yoga Ananda Hanoi

Designed by Web Directory. Thanks to Free Wordpress Themes

VietNamEnglish