Đăng ký Đăng nhập Forum

Lịch tuyển sinh tháng 12/2017 tại địa điểm 22 Thành Công

            Lịch tuyển sinh tại 22 Thành Công

Yoga Ananda Hanoi tuyển sinh các lớp Yoga cơ bản tại 22 Thành Công (tầng 2, nhà B, khu Chigamex), Ba Đình, Hà Nội:
24829090_2442193346005168_884374531_n

 

 1. Lớp cơ bản 5h30-6h45, T2+T4+T6, khai giảng T2, 11/12/2017
 2. Lớp cơ bản 5h30-6h45, T3+T5, khai giảng T3, 12/12/2017
 3. Lớp cơ bản 7h30-8h45,T2+T4+T6, khai giảng T4, 8/12/2017
 4. Lớp cơ bản 7h30- 8h45, T3+T5, khai giảng T5, 7/12/2017
 5. Lớp cơ bản 9h30- 10h45, T2+T4+T6, khai giảng T4, 13/12/2017
 6. Lớp cơ bản 9h30- 10h45, T3+T5, khai giảng T5, 14/12/2017
 7. Lớp cơ bản 11h45-13h00, T2+T4+T6, khai giảng T6, 15/12/2017
 8. Lớp cơ bản 11h45- 13h00, T3+T5, khai giảng T5, 21/12/2017
 9. Lớp cơ bản, 14h15-15h30, T2+T4+T6, khai giảng T6, 22/12/2017
 10. Lớp cơ bản 14h15-15h30, T3+T5, khai giảng T3, 19/12/2017
 11. Lớp cơ bản 15h45- 17h00, T2+T4+T6, khai giảng T4,  20/12/2017
 12. Lớp cơ bản 15h45- 17h00, T3+T5, khai giảng T5, 7/12/2017
 13. Lớp cơ bản 17h30- 18h45, T2+T4+T6, khai giảng T2, 25/12/2017
 14. Lớp cơ bản 19h00- 20h15,T2+T4+T6, khai giảng T4, 27/12/2017
 15. Lơp cơ bản 6h00- 7h15, T7+CN, khai giảng T7 , 9/12/2017
 16. Lớp cơ bản 7h30- 8h45, T7+CN , Khai giảng CN, 10/12/2017
 17. Lóp Yoga Bầu  9h15-10h15, T7+CN, khai giảng T7,  16/12/2017
 18. Lớp cơ bản 14h15-15h30, T7+CN, khai giảng CN,  17/12/2017
 19. Lớp cơ bản 17h15-18h30, T7+CN, khai giảng T7, 23/12/2017
 20. Lớp trẻ em 10h30-11h30, CN ngày  24/12/2017

Yoga Ananda Hanoi liên tục tuyển sinh các lớp Yoga cơ bản tại 12 Đặng Tiến Đông

                                          (tầng 3, siêu thị Minh  Hoa):
24829398_2442193169338519_295040339_n

 

 1. Lớp cơ bản 5h30 – 6h45, T2+T4+T6, Khai giảng T2, 11/12/2017
 2. Lớp cơ bản 5h30 – 6h45, T3+T5+T7+ CN, Khai giảng T3, 12/12/2017
 3. Lớp cơ bản 7h30-8h45, T2+T4+T6, khai giảng T6, 22/12/2017
 4. Lớp cơ bản 7h30-08h45, T3+T5+T7+CN, khai giảng T5, 21/12/2017
 5. Lớp cơ bản 9h00-10h15, T3 +T5+ T7, khai giảng T7, 16 /12/2017
 6. Lớp cơ bản 09h30-10h45, T2+T4+T6, khai giảng T6, 8/12/20217
 7. Lớp cơ bản 12h00-13h15, T2+T4+T6, khai giảng T4, 13/12/2017
 8. Lớp cơ bản 12h00-13h15, T3+T5+T7, khai giảng T5, 14/12/2017
 9. Lớp cơ bản 15h30-16h45, T2+T4+T6, khai giảng T6, 15/12/2017
 10. Lớp cơ bản 15h30-16h45, T3+T5 khai giảng T3,  19/12/2017
 11. Lớp bầu 17h45-18h45, T2+T4+T6, khai giảng T2, 18/12/2017
 12. Lớp cơ bản 17h45-19h, T2+T4+T6, khai giảng T6, 8/12/2017
 13. Lớp cơ bản 18h00-19h15, T3+T5, khai giảng T3, 19/12/2017
 14. Lớp cơ bản 16h00-17h15, T7+CN, khai giảng T7,  9/12/2017
 15. Lớp cơ bản 17h30- 18h45, CN khai giảng CN, 10/12/2017
 16. Lớp cơ bản 19h00- 20h15, T2+T4+T6, khai giảng T4, 20/12/20217
 17. Lớp cơ bản 19h00-20h15, T3+T5, khai giảng T3,  21/12/2017

Tiếp tục tuyển sinh bổ sung các lớp :

 1. lớp cơ bản 17h30-18h45, T3+T5
 2. Lớp cơ bản 19h00- 20h15, T3+T5
 3. Lớp cơ bản 15h45-17h00, T7+CN

Các lớp học khác vẫn liên tục tuyển sinh, đáp ứng giờ học cho tất cả các học viên.

18679141_1228581310586387_1184873469_n

Hãy đăng ký ngay vào các lớp tập Yoga tại Yoga Ananda Hanoi 12 Đặng Tiến Đông (tầng 3, siêu thị Minh Hoa), đt: (04)35381518; dây nóng: 0963961796 và 22 Thành Công (tầng 2, nhà B, khu Chigamex), đt: (04)66861296 để được hướng dẫn cách tập Yoga chuẩn, mang lại hiệu quả cao nhất cho bạn!

Xem bản đồ vị trí Yoga Ananda Hanoi.

Tìm và like trang Facebook của chúng tôi: trang Yoga Ananda Hanoi để nhận được những thông tin mới, hay, bổ ích về Yoga mỗi ngày!

YOGA ANANDA HANOI

Sự rèn luyện thông minh của bạn!

YOGA ANANDA HANOI Sự rèn luyện thông minh của bạn!
Facebook twitter linkedin stumbleupon digg reddit favorites more

Gửi bình luận

Bản quyền © 2015 thuộc về Trung tâm Yoga Ananda Hanoi

Designed by Web Directory. Thanks to Free Wordpress Themes

VietNamEnglish