Đăng ký Đăng nhập Forum

Lịch tuyển sinh tổng hợp

Yoga Ananda Hanoi liên tục tuyển sinh các lớp Yoga cơ bản tại 12 Đặng Tiến Đông (tầng 3, siêu thị Minh  Hoa):

1. Lớp cơ bản 5h30 – 6h45, T2+T4+T6, Tuyển sinh T4, 11/12/2019
2. Lớp cơ bản 5h30 – 6h45, T3+T5+T7+ CN, Tuyển sinh T7, 7/12/2019
3. Lớp cơ bản 7h30-8h45, T2+T4+T6, tuyển sinh T2, 2/12/2019
4. Lớp cơ bản 7h30-08h45, T3+T5 tuyển sinh T3, 10/12/2019
5. Lớp cơ bản 7h30-08h45, T7+CN , tuyển sinh CN, 8/12/2019
6. Lớp cơ bản 9h00-10h15, T3 +T5+ T7, tuyển sinh T5, 12/12/2019
7. Lớp cơ bản 09h15-10h30, T2+T4+T6, tuyển sinh T4, 4/12/2019
8. Lớp cơ bản 12h00-13h15, T2+T4+T6, tuyển sinh T6, 13/12/2019
9. Lớp cơ bản 12h00-13h15, T3+T5 , tuyển sinh T5, 5/12/2019
10. Lớp cơ bản 15h30-16h45, T2+T4+T6, tuyển sinh T2 , 9/12/2019
11. Lớp cơ bản 15h30-16h45, T3+T5 tuyển sinh T3, 10/12/2019
12. Lớp bầu 17h45-18h45, T2+T4+T6, tuyển sinh T6, 6/12/2019
13. Lớp cơ bản 17h45-19h, T2+T4+T6, tuyển sinh T4, 11/12/2019
14. Lớp cơ bản 17h45-19h00, T3+T5, tuyển sinh T3, 3/12/2019
15. Lớp cơ bản 19h00-20h15,T2+T4+T6, tuyển sinh T4, 4/12/2019
16. Lớp cơ bản 17h-18h15, T7+CN, tuyển sinh CN, 15/12/2019

Yoga Ananda Hanoi liên tục tuyển sinh các lớp Yoga cơ bản tại 22 Thành Công (tầng 2, nhà B, khu Chigamex), Ba Đình, Hà Nội

1. Lớp cơ bản 5h30-6h45, T2+T4+T6, tuyển sinh T2, 16/12/2019
2. Lớp cơ bản 5h30-6h45, T3+T5, tuyển sinh T3, 17/12/2019
3. Lớp cơ bản 7h30-8h45,T2+T4+T6, tuyển sinh T4, 18/12/2019
4. Lớp cơ bản 7h30- 8h45, T3+T5+ T7, tuyển sinh T5, 19/12/2019
5. Lớp cơ bản 9h30- 10h45, T2+T4+T6, tuyển sinh T4, 25/12/2019
6. Lớp cơ bản 9h30- 10h45, T3+T5, tuyển sinh T5, 26/12/2019
7. Lớp cơ bản 11h45-13h00, T2+T4+T6, tuyển sinh T2, 23/12/2019
8. Lớp cơ bản 11h45- 13h00, T3+T5, tuyển sinh T5, 26/12/2019
9. Lớp cơ bản, 14h15-15h30, T2+T4+T6, tuyển sinh T6, 20/12/2019
10. Lớp cơ bản 14h15-15h30, T3+T5, tuyển sinh T5, 19/12/2019
11. Lớp cơ bản 15h45-17h00, T2+T4+T6, tuyển sinh T2, 16/12/2019
12. Lớp cơ bản 15h45-17h00, T3+T5, tuyển sinh T3, 24/12/2019
13. Lớp cơ bản 17h30- 18h45, T2+T4+T6, tuyển sinh T4, 18/12/2019
14. Lớp cơ bản 17h30-18h45, T3+T5, tuyển sinh T3, 24/12/2019
15. Lớp cơ bản 19h00-20h15, T2+T4+T6,tuyển sinh T6, 27/12/2019
16. Lơp cơ bản 19h00-20h15, T3+T5, tuyển sinh T5, 26/12/2019
17. Lớp cơ bản 5h30-6h45, T7+CN, tuyển sinh, CN, 15/12/2019
18. Lớp cơ bản 7h30- 8h45, CN , Tuyển sinh CN, 29/12/2019
19. Lớp cơ bản 14h15-15h30, T7+CN, tuyển sinh T7 , 21/12/2019
20. Lớp cơ bản 15h45-17h00, CN, tuyển sinh CN, 15/12/2019
21. Lớp cơ bản 17h30-18h45, T7+CN, tuyển sinh T7, 21/12/2019
22. Lớp trẻ em 10h30-11h30, CN ngày 22/12/2019

Các lớp học khác vẫn liên tục tuyển sinh, đáp ứng giờ học cho tất cả các học viên.

Chúc các bạn có được sức khỏe, sự tươi trẻ, sảng khoái tinh thần với việc tập luyện Yoga!

Hãy đăng ký ngay vào các lớp tập Yoga tại Yoga Ananda Hanoi để được hướng dẫn cách tập Yoga chuẩn, mang lại hiệu quả cao nhất cho bạn!

Mời bạn xem bản đồ chỉ đường đến Yoga Ananda Hanoi tại đây

Hãy tìm và like trang Facebook Yoga Ananda Hanoi của chúng tôi để nhận được các thông tin mới, hay, bổ ích về Yoga mỗi ngày.

YOGA ANANDA HANOI

Sự rèn luyện thông minh của bạn!

Dây nóng: 0963961796

Email: http://info@yogaananda.com.vn

 Địa chỉ cơ sở 1: Số 22 Thành Công (tầng 2, nhà B, khu Chigamex), Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: (024)66861296

Địa chỉ cơ sở 2: Số 12 Đặng Tiến Đông (tầng 3, siêu thị Minh Hoa), Đống Đa, Hà Nội; điện thoại: (024)35381518

YOGA ANANDA HANOI Sự rèn luyện thông minh của bạn!

Gửi bình luận

Bản quyền © 2015 thuộc về Trung tâm Yoga Ananda Hanoi

Designed by Web Directory. Thanks to Free Wordpress Themes

ChinaEnglish