Đăng ký Đăng nhập Forum

Lịch tuyển sinh tổng hợp

Yoga Ananda Hanoi liên tục tuyển sinh các lớp Yoga cơ bản tại 12 Đặng Tiến Đông (tầng 3, siêu thị Minh  Hoa):

Yoga Ananda Hanoi liêntụctuyểnsinhcáclớp Yoga cơbảntại12 ĐặngTiếnĐông (tầng 3, siêuthị Minh  Hoa):

1.     Lớp cơ bản 5h30 – 6h45, T2+T4+T6, Tuyển sinh T2, 18/5/2020

2.     Lớp cơ bản 5h30 – 6h45, T3+T5+T7+ CN, Tuyển sinh T7, 23/5/2020

3.     Lớp cơ bản 7h30-8h45, T2+T4+T6, tuyển sinh T4, 20/5/2020

4.     Lớp cơ bản 7h30-08h45, T3+T5 tuyển sinh T3,  26/5/2020

5.     Lớp cơ bản 7h30-08h45, T7+CN , tuyển sinh CN, 17/5/2020

6.     Lớp cơ bản 9h00-10h15, T3 +T5, tuyển sinh T3, 19/5/2020

7.     Lớp cơ bản 09h30-10h45, , T3 +T5, tuyển sinh T3,  19/5/2020

8.     Lớp cơ bản 09h00-10h15, T2+T4+T6, tuyển sinh T2, 25/5/2020

9.     Lớp cơ bản 12h00-13h15, T2+T4+T6, tuyển sinh T2, 18/5/2020

10.      Lớp cơ bản 12h00-13h15, T3+T5 , tuyển sinh T5,  14/5/202

11.      Lớp cơ bản 14h15-15h30, T2+T4+T6, tuyển sinh T6, 22/5/2020

12.      Lớp cơ bản 14h15-15h30,T3+T5+T7+ CN, tuyển sinh T7, 16/5/2020

13.      Lớpcơbản 15h30-16h45, T2+T4+T6, tuyển sinh T4 , 20/5/2020

14.      Lớpcơbản 15h30-16h45, T3+T5 tuyển sinh T3, 12/5/2020

15.      Lớp bầu 17h45-18h45, T2+T4+T6, tuyển sinh T2, 25/5/2020

16.      Lớp cơ bản 17h45-19h, T2+T4+T6, tuyển sinh T2, 18/5/2020

17.      Lớp cơ bản17h45-19h00, T3+T5, tuyển sinh T5, 21/5/2020

18.      Lớp cơ bản17h30-18h45, T3+T5, tuyển sinh T3, 12/5/2020

19.      Lớp cơ bản 19h00-20h15,T2+T4+T6, tuyển sinh T4, 27/5/2020

20.      Lớp cơ bản 19h00-20h15,T3 +T5, tuyển sinh T3,  26/5/2020

21.      Lớp cơ bản 17h00-18h15, T7+CN, tuyển sinh T7, 16/5/2020

22.      Lớp trẻ em 10h30-11h30, CN  ngày 24/5/2020

Các lớp học khác vẫn liên tục tuyển sinh, đáp ứng giờ học cho tất cả các học viên.

Chúc các bạn có được sức khỏe, sự tươi trẻ, sảng khoái tinh thần với việc tập luyện Yoga!

Hãy đăng ký ngay vào các lớp tập Yoga tại Yoga Ananda Hanoi để được hướng dẫn cách tập Yoga chuẩn, mang lại hiệu quả cao nhất cho bạn!

Mời bạn xem bản đồ chỉ đường đến Yoga Ananda Hanoi tại đây

Hãy tìm và like trang Facebook Yoga Ananda Hanoi của chúng tôi để nhận được các thông tin mới, hay, bổ ích về Yoga mỗi ngày.

YOGA ANANDA HANOI

Sự rèn luyện thông minh của bạn!

Dây nóng: 0963961796

Email: http://info@yogaananda.com.vn

Địa chỉ : Số 12 Đặng Tiến Đông (tầng 3, siêu thị Minh Hoa), Đống Đa, Hà Nội; điện thoại: (024)35381518

YOGA ANANDA HANOI Sự rèn luyện thông minh của bạn!

Gửi bình luận

Bản quyền © 2015 thuộc về Trung tâm Yoga Ananda Hanoi

Designed by Web Directory. Thanks to Free Wordpress Themes

ChinaEnglish